Bezplatné doručení na území České Republiky

Kontakt info@ceramikker.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Ceramikker.cz

Před započetím nákupu v e-shopu www.ceramikker.cz je zákazníkem vyžadováno se seznámit s těmito Obchodními podmínkami.

 

I. ZÁKLADNÍ POŘADAVKY.

 1. E-shop provozovaný na webové adrese www.ceramikker.cz je řízen firmou PrimeStuff Sp. z o.o., společností s omezeným ručením, registrovanou v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000837225. Rejstříkové dokumenty této společnosti jsou archivovány Okresním soudem v Białymstoku, v XII. ekonomickém oddělení Státního rejstříku. Kontaktní adresa: ul. Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, Polsko, DIČ: 5423399874, IČO: 3858981490, e-mail: info@ceramikker.cz.
 2. Provoz e-shopu je řízen podle pravidel uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 3. Obchodní podmínky definují typy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky přes e-shop www.ceramikker.cz, postupy pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavření a zrušení smluv týkajících se elektronických služeb a nákupu zboží, stejně jako postupy pro reklamace.
 4. Osoby, které využívají elektronické služby nabízené e-shopem www.ceramikker.cz, musí dodržovat tato pravidla.
 5. Aby bylo možné uskutečnit objednávku v e-shopu, musí se zákazník nejprve seznámit s Obchodními podmínkami a souhlasit s nimi.
 6. E-shop www.ceramikker.cz prodává zboží pouze spotřebitelům a podnikatelům, pokud z obsahu smlouvy nevyplývá, že nenabízí zboží pro podnikatelské účely, zejména s ohledem na charakter podnikání, jak je uvedeno v Centrálním rejstříku a informačním systému o podnikání, prostřednictvím internetu na území ČR a v dalších zemích EU.
 7. Zboží v e-shopu je nové, právně neposkvrněné a bylo legálně uvedeno na český trh.
 8. Všechny obchodní značky, produktové názvy, firmy a loga uvedené na stránkách www.ceramikker.cz patří jejich majitelům a slouží pouze k identifikaci. Může se jednat o registrované ochranné známky. Materiály, popisy a fotografie na stránkách www.ceramikker.cz jsou poskytovány pro informační účely.
 9. V případech, které nejsou pokryty tímto nařízením, se aplikuje polské právo. Pokud máte trvalé bydliště mimo Polsko nebo je-li náš obchodní vztah mezinárodního charakteru, akceptujete, že naši dohodě podléhá polské právo. Pokud jste spotřebitel a právní normy vašeho bydliště v EU poskytují vyšší ochranu spotřebitele než polské právo, budete se moci spolehnout na tuto vyšší úroveň ochrany.

 

II. DEFINICE.

 1. PRACOVNÍ DEN – den v rozmezí od pondělí do pátku, s vyloučením dnů označených jako státní svátky podle zákonů České republiky.
 2. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ – nástroj umístěný na webu www.ceramikker.cz, který umožňuje vytvořit Objednávku.
 3. SPOTŘEBITEL – jednotlivec, který s firmou uzavírá dohodu, která není přímo spojena s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. KLIENT – osoba využívající služby, která je definována jako spotřebitel v těchto podmínkách a plánuje nebo již uzavřela Kupní smlouvu s Prodejcem.
 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY – současné podmínky prodeje včetně všech příloh.
 6. E-SHOP – online platforma provozovaná Poskytovatelem na webu www.ceramikker.cz.
 7. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽBY – společnost PrimeStuff Sp. z o.o. s omezeným ručením, registrovaná v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem KRS 0000837225, jejíž registrace je uchovávána Krajským soudem v Białymstoku, v XII. ekonomickém odbočce Státního rejstříku, adresou provozování činnosti a doručovací adresou: ul. Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, Polsko, DIČ: 5423399874, IČO: 3858981490, elektronický kontakt: info@ceramikker.cz.
 8. HODNOTICÍ SYSTÉM – elektronický nástroj spravovaný Poskytovatelem, díky kterému mohou zákazníci hodnotit proces a provedení transakce.
 9. VÝROBEK – hmotný produkt nebo služba dostupná v E-shopu, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím.
 10. KUPNÍ SMLOUVA – dohoda o nákupu výrobku mezi Klientem a Prodávajícím realizovaná prostřednictvím E-shopu.
 11. UŽIVATEL – fyzická osoba, právnická osoba či entita bez právní subjektivity, která má právní kapacitu a využívá Elektronickou službu.
 12. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytnuta elektronicky Poskytovatelem pro Uživatele prostřednictvím E-shopu.
 13. OBJEDNÁVKA – vyjádření zájmu Klienta, které představuje nabídku k uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.
 14. NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje Uživatelům odebírat a dostávat informace od Poskytovatele týkající se Výrobků dostupných v E-shopu na zadanou e-mailovou adresu.III. DRUH A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH

 

III. DRUH A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Prostřednictvím Obchodu nabízí Poskytovatel využití Elektronických služeb, jako jsou:
 • uzavírání Smlouvy o koupi produktu,
 • předplatné Newsletteru,
 • publikace hodnocení v Hodnotícím systému.

2. Poskytování Elektronických služeb pro Uživatele služeb v Obchodě se řídí podmínkami stanovenými v Obchodních podmínkách.
3.Poskytovatel má právo umisťovat na webových stránkách Obchodu reklamní obsah. Tyto obsahy tvoří integrální část Obchodu a prezentovaných materiálů.

 

IV. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

Poskytování Elektronických služeb uvedených v oddílu III bod 1 Obchodních podmínek je zdarma ze strany Poskytovatele.

Délka platnosti smlouvy:

 1. Smlouva o Elektronické službě umožňující zadání Objednávky v Obchodě je uzavřena dočasně a končí v momentě zadání Objednávky nebo když Uživatel služby zadání Objednávky přeruší.
 2. Smlouva o Elektronické službě týkající se Newsletteru je uzavřena na dobu neurčitou.
 3. Smlouva o Elektronické službě týkající se publikace hodnocení ohledně transakcí v Hodnotícím systému je uzavřena dočasně a končí v momentě zveřejnění hodnocení nebo jeho ukončení ze strany Klienta.
 4. Technické požadavky potřebné pro spolupráci s IT systémem používaným Poskytovatelem:
 • Počítač s připojením k internetu,
 • Přístup k e-mailu,
 • Webový prohlížeč,
 • Aktivace Cookies a Javascriptu v prohlížeči.
 • Uživatel služeb musí používat Obchod v souladu s právními předpisy a obecně uznávanými normami, s respektem k osobním a autorským právům třetích stran.
 • Uživatel služeb musí poskytnout pravdivé údaje.
 • Uživatel služeb nesmí zveřejňovat obsah s nelegálním charakterem.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo odstranit hodnocení, které by mohlo porušovat Obchodní podmínky, zákony nebo obecně přijímané normy a dobré mravy, zejména obsahy:

 • obecně považované za urážlivé či vulgární,
 • s rasistickým podtextem,
 • s pornografickým či erotickým obsahem,
 • vzbuzující podezření z trestné činnosti nebo nepoctivé soutěže,
 • porušující autorská práva a další práva duševního vlastnictví,
 • poškozující dobré jméno či pověst Poskytovatele či třetích osob, klamající Uživatele služeb.

 

V. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Informace na webových stránkách Obchodu nejsou nabídkou v právním smyslu. Při podání Objednávky Zákazníkem se jedná o nabídku k nákupu konkrétního produktu za podmínky specifikované v jeho popisu.
 2. Cena produktu uvedená na webu Obchodu je v českých korunách a zahrnuje všechny poplatky, jako je DPH, cla a další. V ceně není zahrnuta doprava.
 3. Cena produktu na webových stránkách Obchodu je platná v momentě podání objednávky Zákazníkem. Tato cena zůstane neměnná i při eventuálních cenových změnách v Obchodě po podání objednávky Zákazníkem.
 4. Objednávky můžete zadávat online pomocí objednávkového formuláře (www.ceramikker.cz) – nepřetržitě celý rok.
 5. Obchod vyřizuje objednávky od pondělí do pátku během pracovní doby, tedy od 8:00 do 16:00. Objednávky přijaté po 16:00 v pracovní den budou vyřízeny následující pracovní den. Objednávky z víkendů a svátků se vyřizují první následující pracovní den.
 6. Uzavření kupní smlouvy.
 7. Uzavření kupní smlouvy vyžaduje předchozí podání objednávky Zákazníkem prostřednictvím možností nabízených Prodávajícím.
 8. Po podání objednávky Prodávající bezprostředně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijme, čímž se Zákazník stává vázaným svou objednávkou. Potvrzení o přijetí a akceptaci objednávky je zasláno e-mailem, včetně: – potvrzení hlavních bodů objednávky, – informace o právu odstoupit od smlouvy, – instrukcí týkajících se odstoupení od smlouvy, – těchto obchodních podmínek.
 9. Smlouva o prodeji je uzavřena v okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu Klientovi, jak je popsáno v bodě 6 odst. b.
 10. Každá kupní smlouva je doprovázena dokladem o nákupu, který je odeslán elektronicky na e-mailovou adresu specifikovanou v objednávce.

 

VI. ZPŮSOBY PLATBY

 1. Prodávající nabízí následující platební metody:
 • tradiční bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího,
 • platba při převzetí zásilky, tedy dobírkou,
 • platba prostřednictvím elektronických platebních služeb (PayPal, PayU).
 • Při platbě tradičním bankovním převodem je třeba zaslat částku na bankovní účet číslo PL 92 1020 1068 0000 1002 0370 2362 společnosti PrimeStuff Sp. z o.o. s omezenou odpovědností se sídlem v Ignatki. Jako variabilní symbol uveďte svůj e-mail a číslo objednávky.

2. Při platbě při převzetí se zásilka odesílá po ověření správnosti doručovací adresy.
3. Při platbě prostřednictvím elektronických platebních služeb Klient platí před zpracováním objednávky. Elektronické platební služby umožňují platby kreditní kartou nebo rychlým bankovním převodem z vybraných polských bank. Produkt bude odeslán až po obdržení potvrzení o úspěšné platbě ze strany Prodávajícího.
4. Klient je povinen uhradit cenu dle Kupní smlouvy do 3 pracovních dnů od jejího uzavření, pokud není v smlouvě uvedeno jinak.

 

VII. CENA, DOBA DODÁNKY A ZPŮSOBY DOPRAVY

 1. Náklady na dopravu produktu se stanovují během procesu objednávání a závisí na zvoleném způsobu platby a způsobu doručení zakoupeného produktu.
 2. Produkty zakoupené v obchodě jsou zasílány prostřednictvím kurýrní služby, kterou si zákazník vybral během nákupního procesu (s možností výběru mezi DHL, Packeta, DPD).
 3. Pokud si zákazník všimne, že obal produktu doručeného přepravcem je poškozen, měl by produkt prověřit na případné poškození samotného výrobku. Pokud jsou zjištěna jakákoli poškození při převzetí produktu od dopravce, měl by být vyhotoven protokol o škodě.
 4. Všechny objednávky podané před 12:00 hodinou odesíláme ještě tentýž pracovní den. Všechny objednávky podané po této hodině budeme odesílat následující pracovní den. Objednávky dorazí k našim zákazníkům nejvýše do 5 pracovních dnů – v závislosti na zvoleném způsobu doručení.VRACENÍ ZBOŽÍ:Každý, kdo si objedná na webu ceramikker.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od zadání objednávky.

 

VIII. PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Výpověď ze smlouvy o poskytování elektronických služeb:
 • Výpovědí může být ukončena smlouva o poskytování elektronické služby trvalého a neurčitého charakteru.
 • Spotřebitel může ukončit smlouvu s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@ceramikker.cz.

2. Poskytovatel služby může ukončit smlouvu o poskytování elektronické služby trvalého a neurčitého charakteru v případě, že spotřebitel porušuje obchodní podmínky, zejména pokud poskytuje nelegální obsah po neúspěšném předchozím výzvě k zastavení porušení s stanoveným přiměřeným termínem. Smlouva v takovém případě skončí po uplynutí 7 dnů od dne podání prohlášení o jejím ukončení (výpovědní lhůta).
3. Výpověď vede k ukončení právního vztahu s účinky pro budoucnost.
4. Poskytovatel služby a spotřebitel mohou smlouvu o poskytování elektronické služby ukončit kdykoli vzájemnou dohodou.

 

IX. ZÁRUKA NA VÝROBEK

 1. Některé produkty nabízené v obchodě mají záruku poskytovanou výrobcem platnou na území České republiky.
 2. Záruční doba pro produkty je 12 měsíců a počítá se od dne doručení produktu zákazníkovi.
 3. Dokladem pro uplatnění záruky je nákupní doklad: účtenka nebo daňový doklad.

 

X. POSTUP PŘI REKLAMACI

 1. Reklamace na základě rukojmi:
 2. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem, z důvodu rukojmi za fyzické a právní vady, jsou stanoveny v občanském zákoníku.
 3. Upozornění na vady produktu a podání příslušné žádosti je možné prostřednictvím e-mailu na adresu: info@ceramikker.cz nebo písemně na adresu: Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, Polsko.
 4. V e-mailové zprávě by měly být uvedeny co nejpodrobnější informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku nedostatku a kontaktní údaje. Poskytnuté informace významně usnadní a urychlí vyřízení reklamace prodávajícím.
 5. Pokud je to nezbytné pro posouzení fyzických vad výrobku, měl by být doručen na adresu: Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, Polsko.
 6. Prodávající odpoví na požadavek zákazníka ihned, nejpozději však do 14 dnů. Odpověď na reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu zákazníka nebo jiným způsobem určeným zákazníkem.
 7. V případě reklamace zákazníka, který je spotřebitelem, nebo fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo spojenou s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá profesní charakter pro tuto osobu, zejména vzhledem k předmětu její podnikatelské činnosti, je nereakce na reklamaci do 14 dnů považována za její akceptaci. V souvislosti s reklamací zákazníka, který je spotřebitelem, prodávající hradí náklady na vyzvednutí, doručení a výměnu produktu bez vad.
 8. V případě zjištění poškození při předání produktu zástupcem kurýrní společnosti by měl být ihned při převzetí produktu vyhotoven protokol o škodě. Tento protokol významně usnadní a urychlí vyřízení reklamace.
 9. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem:
 10. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb prostřednictvím obchodu může zákazník podávat prostřednictvím e-mailu na adresu: info@ceramikker.cz.
 11. V e-mailové zprávě by měly být uvedeny co nejpodrobnější informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku nedostatku a kontaktní údaje. Poskytnuté informace významně usnadní a urychlí vyřízení reklamace poskytovatelem služby.
 12. Poskytovatel služby vyřídí reklamaci ihned, nejpozději však do 14 dnů.
 13. Odpověď poskytovatele služby na reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v reklamačním podání nebo jiným způsobem určeným zákazníkem.

 

XI. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem a uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu tím, že podá písemné prohlášení do 14 dnů od okamžiku převzetí produktu. Pro dodržení této lhůty stačí odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy poskytnuté obchodem. Vzor prohlášení o odstoupení je k dispozici na adrese www.ceramikker.cz a je přílohou č. 1 k Obchodním podmínkám. Klikněte zde pro stažení formuláře. 
 2. V případě odstoupení od smlouvy se považuje smlouva za neuzavřenou a spotřebitel je osvobozen od všech závazků. To, co obě strany poskytly, je vráceno v nezměněném stavu, ledaže změna byla nutná v rámci obvyhlé správy. Vrácení by mělo proběhnout neprodleně, nejpozději do 14 dnů od dne, kdy spotřebitel od smlouvy odstoupil.
 3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho používání nad rámec potřebný k určení charakteru, vlastností a funkčnosti produktu.
 4. Prodejce vrátí hodnotu produktu spolu s náklady na jeho dodání stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud se spotřebitel výslovně neshodne na jiném způsobu vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.
 5. Pokud si spotřebitel vybral způsob dodání produktu jiný než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený obchodem, prodejce není povinen vrátit spotřebiteli jím vynaložené dodatečné náklady.

Spotřebitel, který odstoupí od kupní smlouvy v souladu s bodem 1 této části, nese pouze náklady na vrácení produktu prodejci.

 1. Čtrnáctidenní lhůta, během které může spotřebitel od smlouvy odstoupit, se počítá od dne převzetí produktu, tj. od dne, kdy spotřebitel vstoupil do držení produktu.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v případě kupní smlouvy:
 3. u které je předmětem plnění věc na zakázku, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb,
 4. u které je předmětem plnění služba, pokud prodejce službu zcela poskytnul s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po jeho naplnění prodejcem ztratí právo odstoupit od smlouvy.
 5. Právo odstoupit od kupní smlouvy mají jak prodejce, tak zákazník (spotřebitel), pokud druhá strana smlouvy nesplnila svůj závazek v přesně stanovené lhůtě. V případě překročení lhůty dodání prodejce stanoví konečnou lhůtu dodání, po jejímž překročení má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

 

XII. MALOOBCHODNÍ PRODEJ

 1. Maloobchodní prodej výrobků Ceramikker:
 2. Zákazník může nakupovat výrobky Ceramikker výhradně pro vlastní a nekomerční potřeby.
 3. Zákazník nesmí nákupem výrobků Ceramikker zamýšlet jejich další prodej.
 4. Zákaz dále prodávat výrobky Ceramikker:
 5. Zákazník je povinen neuposlechnout výrobky Ceramikker třetím stranám pro komerční účely.
 6. Je zakázáno prodávat dále výrobky Ceramikker bez výslovného souhlasu prodejce, který uskutečnil původní prodej.
 7. Sankce za nerespektování zákazu dalšího prodeje:
 8. Pokud dojde k porušení zákazu dalšího prodeje výrobků Ceramikker, má prodejce právo uplatnit sankce, jako je zrušení objednávky nebo odmítnutí akceptování dalších objednávek.
 9. Prodejce si vyhrazuje právo iniciovat právní kroky v případě detekce porušení zákazu dalšího prodeje výrobků Ceramikker.
 10. Informační klauzule:
 11. Zákazník potvrzuje, že byl informován o zákazu dalšího prodeje výrobků Ceramikker a zavazuje se tento zákaz respektovat.
 12. Zákazník prohlašuje, že si objednává výrobky Ceramikker výhradně pro vlastní a nekomerční potřeby a že další prodej těchto produktů nemá v úmyslu.

 

XIII. OBJEDNÁVKY PRO OBCHODNÍ KLIENTY

Na webu https://ceramikker.cz mohou zákazníci rovněž provádět obchodní objednávky s DPH fakturou. V souladu s unijním právem a polským právem prezentujeme cenovou strukturu, která zahrnuje cenu produktu a DPH, kterou zákazníci obdrží na konečné faktuře.

Pro lepší ilustraci situace použijeme produkt v ceně 990 CZK.

 1. Klient s aktivním číslem DPH (validaci VIES provádíme na oficiálním webu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation )
 • Obdrží fakturu na 990 CZK (cena produktu 990 CZK + 0.00 DPH)
 1. Klient s neaktivním číslem DPH (validaci VIES provádíme na oficiálním webu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation )
 • Obdrží fakturu na 990 CZK (cena produktu 804,87 CZK + 23% DPH – 185,12 CZK)

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvy sjednané prostřednictvím Obchodu jsou uzavírány v souladu s polským právem.
 2. Pokud se některá část Obchodních podmínek ukáže být v rozporu s platným právem, na její místo se uplatní příslušná ustanovení polského práva nebo práva Evropské unie.
 3. Veškeré spory vyplynulé ze smluv o prodeji mezi Obchodem a Kupujícím budou nejdříve řešeny cestou vyjednávání s cílem dojít k dohodě. Pokud však nebude dosaženo dohody nebo bude řešení pro některou ze stran neuspokojivé, budou spory řešeny u příslušného obecného soudu podle bodu 4 této části.
 4. Řešení sporů soudem:
 5. Možné spory mezi Poskytovatelem a Odběratelem služby (Zákazníkem), pokud je zároveň Spotřebitelem, budou řešeny u soudů určených dle polského občanského soudního řádu.
 6. Spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Odběratelem služby, který není zároveň Spotřebitelem, budou řešeny u soudu podle sídla Poskytovatele.
 7. Zákazník-Spotřebitel má možnost řešit spory mimosoudní cestou, např. tím, že po skončení reklamačního řízení podá žádost o zahájení mediace. Spotřebitel může také využít bezplatnou pomoc krajského (městského) spotřebitelského ombudsmana či občanské organizace, jejíž účel je ochrana spotřebitelů. Mimosoudní řešení sporů je bez nákladů.
 8. Pro řešení sporů může Spotřebitel také využít online platformu ODR, dostupnou na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Prodejce si vyhrazuje právo upravit Obchodní podmínky s cílem je přizpůsobit aktuálnímu právnímu stavu, případně pokud jsou zavedeny nové služby či funkce, nebo v případě jejich změny či zrušení. Registrovaní zákazníci budou o změnách informováni e-mailem (na adresu uvedenou při registraci či objednávání) minimálně 14 dní před nabytím účinnosti nových podmínek.
 10. Nejnovější verze Obchodních podmínek je k nahlédnutí na webu www.ceramikker.cz. Objednávky vytvořené před datem změny Obchodních podmínek budou zpracovány dle tehdy platných podmínek.
 11. Tyto Obchodní podmínek nabývají účinnosti od 01.08.2023.

 

POLITIKA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud si přejete vrátit produkty zakoupené v našem e-shopu a žádáte o vrácení peněz, vyplňte prosím formulář pro vrácení zboží a zašlete nám ho spolu s produkty, které vracíte. Uveďte také důvod vašeho rozhodnutí vrátit zboží – to nám pomůže lépe pochopit a upravit naši nabídku dle vašich potřeb. Aby bylo zboží během přepravy chráněno před poškozením, balte je prosím důkladně.

 

VRÁCENÍ PENĚZ

Jakmile obdržíme zboží, které jste nám vrátil, a ověříme jeho stav, obdržíte potvrzení na vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Vrátíme vám částku, kterou jste zaplatil za produkt.

 

Poznámka: Vrácení peněz na váš bankovní účet či kreditní kartu může trvat až 14 kalendářních dnů.